Welcom Visit New Apartment

Piermont Grand Launch Sold 375 units (46%)

Parc Clematis Best Buy sold 22% on the first day launch

Treasure At Tampines Sold 272 units after the project launched over the weekend

UCM Koalisyonu'nun Temmuz 2009-Haziran 2010 dönemi faaliyetleri

Almanya Dış İşleri Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.

 
Anasayfa
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Koalisyonu
UCMK'dan Başbakan'a mektup: "Türkiye'yi, Roma Statüsü’ne katılma yolundaki vaatlerini gecikme olmaksızın yerine getirmeye; cezasızlıkla mücadeleye ve bu yolla adalet ve insan haklarına desteğinin bir tezahürü olarak harekete geçmeye davet ediyoruz" Yazdır e-Posta
Cuma, 25 Mart 2011 22:07

UCM Koalisyonu, 25 Mart 2011 tarihinde Kızılay Postanesinde toplanarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Adalet Bakanı Ahmet Kahraman'a Türkiye’yi UCM’ye taraf olmaya davet eden mektupları gönderdi.

25.03.2011

Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

Bu mektubu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü'ne Türkiye'nin katılımını mümkün olan en kısa sürede sağlamanız için yazıyorum. Mahkeme, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan (Darfur) ve Kenya’daki soruşturmalarında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçu için cezasızlığı sonlandırmaya yönelik önemli çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’nin Roma Statüsü’ne katılımıyla, uluslararası adaletin bu hayati sistemine desteği büyük önem arz etmektedir.

Bildiğiniz gibi, Temmuz 2002'de yürürlüğe giren Roma Statüsü, şu anda dünya ülkelerinin yarısından fazlasının desteğini almaktadır. 139 imzacı devletle birlikte, Ocak 2011 itibariyle 114 devlet antlaşmayı onaylamış ya da taraf olmuştur. Uluslararası adalet sistemi ile ilgili temel bir yapı taşı olan Uluslararası Ceza Mahkemesi, en ciddi insan hakları ihlallerinin artık cezasız kalmamasını sağlamak adına yaratılmış önemli bir mekanizmadır. Avrupalı devletler, bu yeni adalet sisteminin inşasına ve güçlendirilmesine aracı olmuşlardır ve UCM için verilen bu destek, mahkemenin başarısı ve etkinliği için hayati önem taşımaktadır. Stratejik coğrafi konumunun Avrupa ve Orta Doğu arasında köprü olması sebebiyle Türkiye, Mahkemenin güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek önemli anahtar ülkelerden biridir.

Başbakan'ın Ekim 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi önünde “Türkiye’nin yakında, iç hazırlıklarını tamamladıktan sonra, Roma Statüsü’nü onaylayacağını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bir parçası olacağını” açıklamasını sevinçle karşılamıştık. 2004 yılında Anayasanın 38. maddesinde yapılan değişiklik anayasal engelleri de ortadan kaldırmıştı. Ayrıca Türkiye, UCM Dostları adlı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni aktif bir şekilde destekleyen ülkeler grubuna, çeşitli Taraf Devletler Asamblelerine ve 31 Mayıs - 11 Haziran 2010 tarihlerinde Kampala, Uganda’da düzenlenen ilk Roma Statüsü’nü Gözden Geçirme Konferansı’na katılarak, Roma Statüsü’nün yürürlüğe girişinden doğan yeni Uluslararası Ceza Hukuku sisteminin bir parçası olma yolunda olumlu adımlar atmıştır.

Bununla birlikte, Türkiye’nin Ağustos 2008’de onaylanarak yürürlüğe giren AB Müktesebatının benimsenmesine yönelik diğer dokümanların yanı sıra UCM’ye katılıma ilişkin yapılması gereken ve devam eden çalışmalar konusunda temel kaynak teşkil eden Üçüncü Ulusal Program’ından ötürü de ayrıca umutlandık. Ne var ki, son iki yılda Türkiye’nin bu konuda somut adım atmadığını görüyoruz.

Bu nedenle Türkiye'yi, Roma Statüsü’ne katılma yolundaki vaatlerini gecikme olmaksızın yerine getirmeye; cezasızlıkla mücadeleye ve bu yolla adalet ve insan haklarına desteğinin bir tezahürü olarak harekete geçmeye davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Öztürk Türkdoğan
İHD Genel Başkanı
UCMK Sözcüsü

 
12 Şubat Çocuk Askerlerin Kullanımının Durdurulması Günü Dolayısıyla Basın Açıklaması Yazdır e-Posta
Cumartesi, 12 Şubat 2011 09:28

Değerli Basın Mensupları,

Bugün başta Afrika olmak üzere tüm dünyada, sayıları tam olarak bilinmese de üçyüz binden fazla çocuk asker, çatışma bölgelerinde kullanılmaktadır. Çocukların asker olarak kullanımı, evrensel hukuk normları uyarınca kabul edilemez. Bu çerçevede, Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi İçin Sivil Toplum Koalisyonunu oluşturan yirmi sivil toplum örgütü olarak çocukların çatışma ortamlarında kullanımının durdurulması için tüm Devletlere çağrıda bulunuyoruz.

Çocuk asker kullanımının durdurulması konusunda, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne eklenen Seçmeli Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarih olan 12 Şubat 2002 tarihinden sonra her yıl 12 Şubatlar, tüm dünyada Çocuk Askerlerin Kullanımının Durdurulması Günü olarak anılmaya başlandı. Bu 12 Şubat’ta da Türkiye’den bir kez daha seslenmek istiyoruz. 18 yaşından küçüklerin silahlı çatışma ortamlarında kaybı, bütün değerlerin yitirilmesi ve geleceğimizin yok edilmesi anlamına gelir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’ne göre soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu, Uluslararası Ceza Hukuku çerçevesinde kovuşturulması gereken en ciddi suçlar olarak belirlenmektedir. Çocukların silahlı çatışmalarda kullanılması ise savaş suçlarının bir çeşididir. Sayılan bu suçları tüm dünyada yargılayabilecek kalıcı ve sürekli tek makam olan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’ne Türkiye hala taraf değildir. Uluslararası adaleti gerçek kılmak, uluslararası alanda cezasızlığın önüne geçmek ve mağdurların görmezden gelinmesine bir son vermek adına ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ TÜRKİYE KOALİSYONU, Türkiye’nin bu alandaki vicdani ve hukuki sorumluluğuna vurgu yaparak, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde 8 Ekim 2004 tarihinde yaptığı konuşmasında dile getirdiği, Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’ne kısa sürede taraf olacağına dair taahhüdünü bir kez daha hatırlatmakta ve Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’ne en kısa sürede taraf olmasını talep etmektedir. Çocukların çatışmalarda kullanımının engellenmesi, çatışma bölgelerine giden yardım konvoylarına yapılan ve aşırı güç içeren saldırıların önlenmesi ve hesap sorulması, soykırımcı devlet yetkililerini ağırlamak bir yana bu kişilere yönelik cezasızlığı sona erdirilebilmesi için Türkiye, acilen dünyanın 114 medeni ülkesine katılmalı ve Roma Statüsü’ne taraf olmalıdır.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ TÜRKİYE KOALİSYONU

Ankara Barosu
BARANSAV/Baran Tursun Polis Mağdurları Vakfı
Başkent Kadın Platformu Derneği
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Diyarbakır Barosu
Helsinki Yurttaşlar Derneği
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Mahsus Mahal Derneği
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Van Kadın Derneği

 
Uluslararası Koalisyon Hedef Ülke Kampanyası: KUVEYT Yazdır e-Posta
Çarşamba, 08 Aralık 2010 10:18

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu (UCMK) Kuveyt’i Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) kuran Roma Statüsü’nü kabul etmek için her türlü önlemi almaya davet eder.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Statü’nün artan oranda kabul edilmesi Mahkemedeki evrensel sesi güçlendirecek ve gerçekten adil, etkin ve bağımsız UCM’nin kurulma mücadelesinde anlamlı bir katkı yapacaktır.

Bu zamana kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, UCM’de en az temsil edilen bölge olmuştur. Arapça konuşan 22 üyesi olan Arap Birliği’nin sadece 3 üyesi (Ürdün, Cibuti ve  Komoro Adaları) Roma Statüsü’ne taraf olmuş; 9 ülkesi ise bu sözleşmeyi imzalamıştır.

Bu Bölgenin UCM’de temsili düşük olmasına rağmen bölgede cezasızlığa karşı mücadeleye çok artan bir ilgi vardır ve bugün UCM Koalisyonu’nun 250’den fazla aktif üyesi bölgenin hemen her ülkesinde faaliyet göstermektedir. Sivil toplum, parlamenterler, hükümetler, medya yoluyla bölgesel etkinliğini kuvvetlendiren Koalisyon, bu bölgede Roma Statüsü’ne taraftar olan ülke sayısının artması için de çaba sarf etmektedir.

Bu yüzden Koalisyon, Kuveyt’in Roma Statüsü’ne taraftar olup, en ciddi uluslararası hukuk ihlallerinde bulunan yani savaş suçları, insanlığa karşı suçları ve soykırımı işleyen tüm suçluları adalet önüne getirecek bu ilk daimi bağımsız mahkemeyi tüm gücüyle desteklemeye çağırır.

 

Şimdi eylem zamanı!

Kuveyt Başbakanına mektup yazıp Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) kuran Roma Statüsü’ne taraf olmak için cesaretlendirin.

Aşağıdaki mektubu kullanabilirsiniz.

Mektuplarınızı şu adreslere gönderebilirsiniz:

 

H.H. Mr. Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah
Amir of the State of Kuwait
P.O. Box 3, Al Safa
Kuwait City
Kuwait 13001
Tel: +965 539 1111
Fax: +965 242 0429

H.H. Mr. Nasir Muhammad Al-Ahmad Al-Sabah
Prime Minister
P.O. Box 3, Al Safa
Kuwait City
Kuwait 13001
Tel: +965 539 1111
Fax: +965 -2420429

H.E. Mr. Muhammad Al-Sabah Al-Salim Al-Sabah
Minister of Foreign Affairs
P.O. Box 3, Al Safa
Kuwait City
Kuwait 13001
Tel: +965 242 5141
Fax: +965 242 0429

H.E. Mr. Rashid Abdul Mohsen Al-Hammad
Minister of Justice and Minister of Aqwaf and Islamic Affairs
P.O. Box 3, Al Safa
Kuwait City
Kuwait 13001
Tel: +965 248 6012
+965 246 5600
Fax: +965 244 2257

H.E. Jassem M. Al-Kharafi, President of Majles Al-Ommah
H.E. Mr. Allam Ali Jaafar Al-Kandara, Secretary General of Majles Al-Ommah
Majles Al-Ommah
National Assembly
P.O. Box 716 - Safat
13008 Kuwait
Tel: +965 224 36 336
Fax: +965 224 36 331

H.E. Mr. Mansour Ayyad Alotaibi
Ambassador and Permanent Representative to the UN
321 East 44th Street
New York, NY 10017 U.S.A.
Tel: +1 212 973 4300
Fax: +1 212 370 1733

 


 

Your Highness:

I am writing to urge you to ensure Kuwait’s ratification of the Rome Statute of the ICC as soon as possible. The Court’s investigations in Uganda, Central African Republic, the Democratic Republic of Congo and Sudan signify that it is moving forward in its crucial work to end impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes. Kuwait’s support for this new and vital system of international justice by acceding to the Rome Statute is therefore of utmost importance.

As you well know, the Rome Statute came into force in July 2002 and now has the support of more than half of the world’s nations. With Saint Lucia’s and Seychelles’ recent ratifications this August and Moldova’s in September, 114 countries have become States Parties to the Rome Statute, which has 139 country signatories. The system of international justice represented by the ICC is an important tool that will ensure that the most serious international crimes no longer go unpunished.

The Middle East and North Africa (MENA) region is underrepresented in the ICC. The League of Arab States has but three members that are states parties to the Rome Statute. Twelve, however have signed it.

Commendably, Kuwait signed the Rome Statute of the ICC on 8 September 2000, two years after the Treaty was finalized on 17 July 1998. Kuwait has closely followed the work of the ICC, more recently attending the 8th Session of the Assembly of State Parties (Nov 2009) and the Review Conference of the Rome Statute (June 2010) and actively participating in both. At the Review Conference, H.E. Dr. Muhammad Abdullah Alansari, Undersecretary of the Ministry of Justice, stated that “Kuwait is seriously considering the accession to the Rome Statute of the ICC.”

Drawing attention to the 22nd Meeting of GCC Ministers of Justice (Nov 2010), Kuwait has shown a dedication to international law and the principles embodied by the ICC. Despite all of this and the possession of a ratification proposal drafted in 2007, Kuwait has yet to ratify the Rome Statute.

Kuwait has shown commitment and support for the ICC and should therefore submit a bill of ratification of Parliament without delay and fully align Kuwaiti legislation with all the provisions under the Rome Statute in order to become an important part of this much-needed international justice system.

Sincerely,

 


CICC Press Release: Global Coalition Urges Kuwait to Join International Criminal Court: Says Ratification Would Demonstrate Commitment to Rule of Law (6 Dec. 2010)
 
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Giriş Yazdır e-Posta
Pazartesi, 01 Kasım 2010 13:46

Uluslararası Ceza Mahkemesi, insan haklarının korunmasında yeni bir dönem açmıştır. UCM, ulusal yargı yerleri gönüllü ya da yapabilecek durumda olmadığında soykırım suçunu, insanlığa karşı suçları ve savaş suçlarını kovuşturacaktır. Schabas, uluslararası ceza kovuşturmasının tarihini, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün hazırlanmasını ve yargılama yetkisinin kapsamı ve usulü rejimi de dahil olmak üzere UCM’nin işleyiş kurallarını incelemektedir.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Türkçe'ye çevrilen bu kitabın tamamını okumak için tıklayın.

 
‘Turkey’s inclusion in international justice system critical to its EU venture’ Yazdır e-Posta
Günal Kurşun tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 20 Ekim 2010 07:19

Turkey should be included in the world’s most vital international justice system, a human rights activist and academic has said as a global network of civil society organizations from various countries picked Turkey as its “October target” to convince the country to sign the Rome Statute, the founding international treaty of the International Criminal Court (ICC).

Günal Kurşun, secretary-general of the Human Rights Agenda Association (HRAA) and a lecturer at Ufuk University’s faculty of law, said signing the statute is essential to Turkey’s interests.

 

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
 
Sayfa 1 / 27
 

Anket

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ne kadar tanıyorsunuz?
 

Bölge ve ülke bilgileri

Americas Africa Asia and Pacific Europe Middle East and North Africa

2019 New Launch Condo

The Tre Ver condo lies along the Bishan-Braddell ABC Waters Programme Development from Braddell Road to Bishan Road and targets to finish in second quarter 2019.